Dyson Vassilias
София, България
21/05/2024

Видове общо застраховане

Видове общо застраховане

Видове общо застраховане

Какво е определението за застраховка?

Застраховката е правен договор между лице и застрахователен бизнес, в който застрахователят обещава да осигури финансова защита (гарантирана сума) срещу непредвидени събития срещу определена цена (премия). Много видове застрахователни планове, налични днес, могат да бъдат групирани в две групи:

  • Животозастраховането
  • Общо застраховане

Общо застраховане

Някои от видовете обща застраховка, са както следва:

  • Здравно покритие
  • Автомобилни застраховки
  • Застраховка на собствениците на жилища
  • Застраховка срещу пожар
  • Застраховка за пътуване

Общите застрахователни планове са един от видовете полици, които осигуряват покритие под формата на застрахователна сума срещу щети, освен смъртта на притежателя на полицата. Като цяло общата застраховка се отнася до различни застрахователни планове, които осигуряват финансова защита срещу загуби, причинени в резултат на задължения като велосипед, автомобил, къща или здраве. Следват примери за няколко вида общи застрахователни полици:

Здравно покритие

Здравното осигуряване е форма на застрахователна полица, която покрива разходите за медицинско лечение. Здравноосигурителните полици покриват или изплащат разходите за лечение за всяко включено заболяване или нараняване. Различните форми на здравно осигуряване покриват широк спектър от медицински сметки.

Автомобилни застраховки

Автомобилните застраховки са форми на застраховка, които предоставят финансова помощ в случай, че вашият автомобил претърпи катастрофа. Има няколко вида автомобилно застраховане.

1)Автомобилна застраховка на частни автомобили

Този план обхваща частни четириколесни автомобили. Има два вида планове за автомобилно застраховане: застраховка на трети страни и полици с разширено покритие.

2) Застраховка на велосипед

Това са форми на автомобилна застраховка, която защитава частни двуколесни автомобили в случай на злополука.

3) Застраховка на лекотоварни, служебни превозни средства:

Един вид автомобилна застраховка, която покрива всяко превозно средство, използвано за търговски цели.

Застраховка на собствениците на жилища

Застраховката на собственика на жилище, както подсказва името, осигурява пълно покритие за вещите и инфраструктурата на вашия имот срещу физическо унищожаване или повреда. С други думи, застраховката на къщата ви защитава както от природни, така и от причинени от човека бедствия като пожар, земетресение, торнадо, кражба с взлом и грабеж.

Следват примери за няколко вида жилищни застрахователни полици:

1) Застраховка на жилищни сгради

Служи за защита на основата на къщата от разрушаване в случай на бедствие.

2) Покритие на публична отговорност

Защитава застрахованата жилищна собственост от всякаква вреда, причинена от посетител или трета страна, докато е в помещенията.

3) Стандартна политика за пожар и специални рискове

Защита срещу пожари, природни бедствия (напр. земетресения, свлачища, бури и наводнения) и антисоциални дейности, причинени от човека (напр. стачки и бунтове).