Dyson Vassilias
София, България
21/05/2024

Какво е застраховка, как работи?

Какво е застраховка

Какво е застраховка, как работи и какви са нейните компоненти

Застраховката е правно споразумение между застраховател (застрахователна компания) и застрахован (физическо лице), в което застрахованият получава финансова защита от застраховател за загубите, които може да понесе при определени обстоятелства.

Съгласно застрахователна полица застрахованият трябва да плаща редовна сума на премиите на застрахователя. Застрахователят изплаща предварително определена застрахователна сума на застрахования, ако настъпи злощастно събитие, като например смърт на застрахования живот или повреда на застрахования или неговото имущество.

Как работи една застрахователна полица

За да разберете как работи застраховката, трябва да знаете следните термини:

  • Премия: са парите, които плащате на застрахователната компания, за да се възползвате от предимствата на застрахователната полица.
  • Застрахователна сума: Застрахователната сума е приложима за общозастрахователна полица като жилищна и здравна застраховка. Отнася се за максималния таван на разходите, които сте покрити за една година срещу всяко злощастно събитие.
  • Застрахователна сума: Застрахователната сума е сумата, която животозастрахователната компания изплаща на номинираното лице, ако настъпи застрахователното събитие (смърт на застрахования).

Застраховката е правен договор между застрахователя и застрахования. Застрахователната полица изброява всички условия на полицата и обстоятелства, при които застрахователната компания е длъжна да изплати на вас или на избраното лице застрахователната сума. Когато купувате застрахователна полица от застрахователната компания, ще трябва да правите редовни плащания (премия) за определен период към застрахователната полица.

Застрахователната компания събира премията от всички клиенти. Те обединяват парите за загуби, които могат да възникнат в резултат на застрахователно събитие. Ако не подадете иск по време на полицата, можете или не можете да получите никакви предимства. Зависи от вида на полицата и условията.

Компоненти на застрахователнат полица

Застрахователната полица се състои от множество компоненти. Някои от важните части на застрахователния договор са:

  • Премия: Това е финансовото съображение, което прави застрахователното споразумение правно обвързващ договор.
  • Лимит на полицата: Лимитът на полицата се прилага за здравни и общи застрахователни полици, където обезщетението зависи от размера на загубата. Полицата може да ограничи максималната компенсация за определени видове загуби.
  • Самоучастие: Самоучастието се прилага за общи застрахователни и здравноосигурителни полици. Самоучастието е максималната сума на загубата, която ще понесете от джоба си. Застрахователят ще започне да плаща само когато вашите загуби (или разходи) надхвърлят лимита за приспадане.