Dyson Vassilias
София, България
21/05/2024

Какви застраховки трябва да има всеки

Какви застраховки трябва да има всеки

Какви застраховки трябва да има всеки?

Застраховка – значение и определение

Буквалното значение на застраховката би било гаранция срещу непредвидени и нещастни загуби. Това означава, че ако се сблъскате с по-малко от нормалното събитие в нормалния си ход на живота и се случи да претърпите финансова загуба поради това, можете да получите компенсация.

Например претърпяхте инцидент на път за офиса с колата си и по колата има щети. Вашият застраховател може да възстанови разходите за ремонт в този случай. Въпреки това, застрахователят няма да възстанови нормалното износване, като например предният фар е спрял да работи.

Правно застраховката е определена като договор, при който застрахователят се съгласява да компенсира застрахования срещу загубите, понесени поради непредвидени обстоятелства. Договорът също така включва възнаграждение, което се нарича премия. Максималната налична сума на обезщетението се нарича застрахователна сума.

Важни застрахователни полици, които трябва да сключите

Застраховката играе важна роля в живота ни. Независимо дали става въпрос за застраховка живот или застраховка на автомобили, наличието на застрахователно покритие ни помага финансово в различни етапи от живота ни.

По-долу са изброени различни видове застрахователно покритие, които човек трябва да има:

Застраховка живот:

Това е най-чистата форма на животозастраховане, при която плащате премия към полицата и в случай на смърт по време на полицата, номинираният получава застрахователната сума. Със срочната застраховка можете да получите високо покритие срещу по-ниска премия. Осигурявате вас, по време на застраховката, както и вашите близки при евентуална злополука.

Здравноосигурителна застраховка:

Като знаете нарастващите разходи за здравеопазване и броя на заболяванията, които можете да имате, е разумно да имате финансова възглавница срещу непредвидени здравни проблеми. Планът за здравно осигуряване ще покрие разходите ви за здравни грижи съгласно здравната ви политика.

Автомобилна застраховка:

Автомобилната застраховка е задължителна за тези, които притежават превозно средство. Задължително е сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС. Можете обаче да имате цялостен пакет – ГО с автокаско, което предлага покритие срещу рисковете от щети.

Застраховка на дома:

Вашият дом е изложен на различни видове риск като кражба, повреда поради природно бедствие и т.н. Следователно, за да защитите дома си от такива щети, трябва да се възползвате от застраховка на дома.

Такива застрахователни планове ще Ви помогнат да останете на повърхността дори след скъпа злополука или бедствие.